Yhdistyksen toimintaa

Yhdistyksen päätehtävänä on


* jäsenistön edunvalvonta työsuhdetta ja palkkausta koskevissa asioissa
* jäsenistön ammatillisten valmiuksien ylläpito ja parantaminen
* työssä jaksamiseen liittyvät asiat
* jäsenistön vapaa-ajan toiminnan ja virkistäytymisen tukeminen

Toimintaa pyörittää hallitus, joka kokoontuu tarvittaessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 9 jäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös luottamusmiehet.