Tietoturvaseloste

TIETOSUOJA YHDISTYKSEN JÄSENREKISTERISSÄ

Henkilötietojen käsittely yhdistyksen jäsenrekisterissä

Rekisterin pitäjä ja vastuu:

Jyty Saarijärven Seutu ry

1076033-7

PL 13, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

* Vastuu henkilötietojen ajantasaisuudesta on rekisteröidyiltä ja muilta säännönmukaisilta (Jytyliitto ry) tietolähteiltä saamiensa tietojen perusteella

* Tiedottaa rekisteröityjä tällä selosteella sekä muilla tarpeellisilla menetelmillä


Rekisterin yhteyshenkilö, yhteystiedot ja vastuu:

Rekisteriä ylläpitää hallituksen nimeämä jäsenasiainhoitaja. 

Jäsenasiainhoitaja: Pirkko Kotanen, Rintalantie 4, 43700 Kyyjärvi, 
pirkko.kotanen(at)edu.kyyjarvi.fi, 044 459 7057.

* Jäsenasiainhoitaja toimii rekisteröidyn ensisijaisena yhdyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa

* Rekisteriä koskevat tiedustelut ja oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin yhdyshenkilölle


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus:

* Tietoja käytetään jäsentiedotteiden ja jäsenasioiden hoitoon yhdistysavaimen kautta

* Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin

* Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen


Rekisterin tietosisältö, rekisteriin tallennettavat tiedot ja käyttöaika:

*  Jyty Saarijärven Seutu ry yhdistyksen ja Jytyliitto ry:n jäseniä

*  Rekisteriin tallennetaan jäsenen henkilötiedot, henkilötunnus ja yhteystiedot

*  Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi jäsenyyden päätyttyä


Tietolähteet ja tietojen luovutus:

* Tietolähteenä on rekisteröity itse sekä Jytyliitto ry

* Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille

* Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle


Rekisterin suojauksen periaatteet:

* Manuaalinen aineisto sijaitsee lukitussa tilassa

* Tietojärjestelmissä käsiteltävä aineisto sijaitsee sähköisessä muodossa ja vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla


Rekisteröidyn oikeudet:

* Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vaatia nähtäväksi ja korjattavaksi omien tietojensa virheellisyys

* Rekisteröidyn tulee vaatia omien tietojensa näkeminen ja/tai virheellisten tietojen muuttaminen kirjallisesti

* Kirjallisen pyynnönteon yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyyskortilla