Tietoa meistä

Jyty Saarijärven Seutu ry 537 on perustettu 21.3.1971. Jäsenmäärä jakautuu Saarijärven kaupungin, Palvelulaitos Saarikan, Karstulan, Kannonkosken ja Kyyjärven kunnan sekä yksityisalojen jäsenistä.

Kivijärven kunnan Jytyläiset ovat yhdistyneet Jyty Saarijärven Seutu ry:n 1.1.2021.

Yhdistys toimii Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kuntien ja niiden alueella toimivien kuntayhtymien sekä muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnanatajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön.

Yhdistyksen päätehtävänä on
* jäsenistön edunvalvonta työsuhdetta ja palkkausta koskevissa asioissa
* jäsenistön ammatillisten valmiuksien ylläpito ja parantaminen
* työssä jaksamiseen liittyvät asiat
* jäsenistön vapaa-ajan toiminnan ja virkistäytymisen tukeminen

Toimintaa pyörittää hallitus, joka kokoontuu tarvittaessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 9 jäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös luottamusmiehet.