Tietoa meistä

Jyty Saarijärven Seutu ry 537 on perustettu 21.3.1971. Jäsenmäärä jakautuu Saarijärven kaupungin, Palvelulaitos Saarikan, Karstulan, Kannonkosken ja Kyyjärven kunnan sekä yksityisalojen jäsenistä.

Yhdistys toimii Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kuntien ja niiden alueella toimivien kuntayhtymien sekä muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnanatajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön.

Yhdistyksen päätehtävänä on
* jäsenistön edunvalvonta työsuhdetta ja palkkausta koskevissa asioissa
* jäsenistön ammatillisten valmiuksien ylläpito ja parantaminen
* työssä jaksamiseen liittyvät asiat
* jäsenistön vapaa-ajan toiminnan ja virkistäytymisen tukeminen

Toimintaa pyörittää hallitus, joka kokoontuu tarvittaessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 9 jäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös luottamusmiehet.